VELIKI FORMAT – VELIMIR ILIŠEVIĆ

Ljubaznošću g. Iliševića , autor ovog prikaza , imao je uvid u njegov blok za skiciranje , a time i priliku da prati sam početak ostvarenja stvaralačkog procesa ( pravi početak je , naravno , u «unutrašnjem oku» umjetnika , za nas nevidljiv ). Ove rudimentarne skice , ali i crteži , već u svom početku nose one karakteristike , koje su u završenim radovima i u različitim tehnikama , dovedene do svog punog značenja , nagovještavajući , kako «sadržaj» , tako i osnovnu kompoziciju i osnovni značenjski sloj . Neki od tih crteža i skica , već nose «dostojanstvo» gotovog rada i pravo da budu samostalno predstavljeni i tako od tzv. pripremne slikarske dicipline , postanu cjelovit umjetnički iskaz .

Weiterlesen

LARGE FORMAT – Velimir ILIŠEVIĆ

By the courtesy of Mr. Ilišević, the author of this review had an insight into his sketchbook and thus the opportunity to monitor the very beginning of the realization of the creative process (the real beginning, of course, is in the „inner eye“ of the artist, invisible to us). These rudimentary sketches and drawings, at its inception, carry those characteristics that have been brought to its full meaning in his final works by different techniques, implying both „content“ and the basic composition and semantic layers. Some of these drawings and sketches already carry „dignity“ of the final work and the right to be represented independently and to become from so-called preparatory painting disciplines a complete artistic statement.

Weiterlesen

БАЛКАНСКо клатно – НОВО СЛИКАРСТВО ВЕЛИМИРА ИЛИШЕВИЋА

Комадићи сјећања

Исказати оно што се види, ствара оријентацију и открива разумијевање. Међутим, добијене информације говоре ипак више о ономе који се изражава него о ономе шта он види. Још је теже ако ми, потпуно одвојени од те особе – посматрача, видимо пред собом искључиво оне предмете које је он запамтио током своје шетње кроз свијет. Ми не знамо зашто нам он управо ово или оно саопштава. Да сусрет са изолованим предметом изненада може постати загонетка – искуство је које пред сваком сликом Велимира Илишевића сигурно постаје правило. Наиме, у односу на слике, позадине, на којима се увијек појављује оно фрагментарно, доводе нас у потпуну неизвјесност. Нечега ту има, и то је оно чиме се исказује сигурност: дјечије санке, гумени чамац, двије чизме, три црне пегле на угаљ, неколико риба, једна сјекира, половине срца…

Weiterlesen

ВЕЛИМИР ИЛИШЕВИЋ – СЛИКАРСТВО ПРИСУТНОСТИ

Постоји језик, постоји умјетност, јер постоји „оно друго“.

(Џорџ Штајнер).

Швајцарски умјетник Велимир Илишевић, који је rођен 1965. године у Сиску (у бившој Југославији), a од 1989. живи у Штајну на Рајни (Stein am Rhain), сликар је са класичним жанровским стилом који ради на платну и на папиру. Већ при првом сусрету са његовим сликама може се препознати једна витална сликарска култура која почива на таленту и искуству, али и на сензибилитету и непосредности. Илишевић сликарство тумачи као један изражајни медијум који примарно циља на чула, које специфичним квалитетима боја и њиховим материјалним и естетски суштинским вриједностима даје највећу могућу слободу. Али она често остаје посвећена стварности, јер боја за Илишевића нема сврхе сама по себи, већ је средство за приказивање, за представљање онога што је виђено, што је доживљено и онога што је у сјећању у реалном свијету.

Weiterlesen